Politica de Confidentialitate

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale MiCO Promotion srl. cu sediul in Oradea, B-dul Dacia 36, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.optional.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti client al Site-ului, MiCO Promotion srl. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra in cadrul MiCO Promotion srl., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, MiCO Promotion srl. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al Site-ului, MiCO Promotion srl. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 - pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si MiCO Promotion, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii etc. 
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si MiCO Promotion srl., definit in cuprinsul Termenilor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si MiCO Promotion srl.

 - pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba MiCO Promotion srl. in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum și in materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea MiCO Promotion srl. de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra:
 - in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al MiCO Promotion srl. de a imbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, MiCO Promotion srl. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 - pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al MiCO Promotion srl. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau sugestii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, MiCO Promotion srl. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina MiCO Promotion srl. (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, MiCO Promotion srl. va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. In cazul in care solicitati stergerea contului, dar pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, MiCO Promotion srl. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de MiCO Promotion srl. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, MiCO Promotion srl. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina MiCO Promotion srl. in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 - pentru administrarea Site-ului;
 - in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre MiCO Promotion srl. prin intermediul Site-ului;
 - pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 - pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 - pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre MiCO Promotion srl. pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
 - dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre MiCO Promotion srl., conform celor descrise in prezentul document;
 - dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea MiCO Promotion srl. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare, precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 - dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre MiCO Promotion srl. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar caruia i-au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
          - acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
          - in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
          - in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
          - in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
          - in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
          - in cazul in care datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, MiCO Promotion srl. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 - dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
          - persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
          - prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
          - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
          - persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 - dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre MiCO Promotion srl. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 - dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare, aceasta se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
           - in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al MiCO Promotion srl. sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care MiCO Promotion srl. poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
           - in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 - dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: mico.promotion@gmail.com


Utilizam cookie-uri?
Nu folosim fisiere de tip cookie pentru scopuri de urmarire.
Puteti alege sa va avertizeze computerul de fiecare data cand este trimis un modul cookie sau puteti opta sa dezactivati toate cookie-urile. Faceti acest lucru prin setarile browserului. Daca browserul este putin diferit, consultati meniul Ajutor al browserului dvs. pentru a afla modul corect de modificare a modulelor cookie.

© Copyright 2020 MiCO Promotion srl. All Rights Reserved.

Best AI Website Creator